668 50 33 22 poczta@agencjaatut.pl

Oferta

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

 • reprezentacja podmiotów przed Urzędem Celnym
 • zgłoszenia celne importowe w procedurze zwykłej
 • zgłoszenia celne importowe w procedurze uproszczonej (odroczenie podatku VAT poprzez rozliczanie w deklaracji VAT7)
 • zgłoszenia celne eksportowe w procedurze zwykłej
 • zgłoszenia celne eksportowe w procedurze uproszczonej ( możliwe odprawy po godzinach pracy Urzędu Celnego bądź w dniu wolnym od pracy)
 • zgłoszenia w procedurach gospodarczych (uszlachetnianie, odprawy czasowe)
 • zgłoszenia tranzytowe T1/T2 – złożenie zabezpieczenia
 • wypełnianie dokumentów TIR, CMR
 • wypisywanie wniosków o wydanie świadectw pochodzenia, świadectw przewozowych EUR 1, ATR
 • zabezpieczanie i uiszczanie należności celnych oraz podejmowanie towarów po ich zwolnieniu
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych do Urzędu Celnego
 • doradztwo celne
 • sprządzanie i przesyłanie deklaracji INTRASTAT
 • obsługa w zakresie podatku akcyzowego
 • wypełnianie deklaracji AKC ( samochody osobowe)
 • sporządzanie wniosków – SANEPID, WIJHARS
 • rejestracja i aktualizacja danych w Podsystemie Danych Referencyjnych PDR
 • rejestracja i aktualizacja danych w systemie EORI