668 50 33 22 poczta@agencjaatut.pl
Deklaracja INTRASTAT – pomoc agencji celnej

Dla firm spedycyjno-transportowych bardzo ważnymi usługami outsourcingowymi, są te świadczone przez agencje celne. To one pomagają przy prawidłowym imporcie oraz eksporcie towarów między innymi do krajów Unii Europejskiej. Tu ważne są tak zwane deklaracje INTRASTAT, których celem składania, jest zbieranie przez administrację państw całej Wspólnoty odpowiednich danych statystycznych. Wykorzystywane są do tego dwie podstawowe funkcje: INTRASTAT-Wywóz oraz INTRASTAT-Przywóz.

Kogo obowiązuje przygotowywanie deklaracji INTRASTAR?

Deklaracje INTRASTAT najczęściej muszą przygotowywać średniej i dużej wielkości firmy przewozowe, które dokonują regularnych tranzytów towarów z krajów UE do Polski, lub na odwrót. Przepisy mówią bowiem o specjalnych progach, które ustalane są na każdy rok przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Często mniejsze przedsiębiorstwa, dzięki nim nie muszą wykonywać tego typu operacji, za których nieprawidłowe lub całkowite niewypełnienie może grozić nawet wysoka kara finansowa.

Jeśli chodzi zatem o podmioty gospodarcze, które są głównie zobowiązane do tworzenia deklaracji INTRASTAT, należy wymienić osoby fizyczne bądź prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przy założeniu, że dokonują wymiany z innymi państwami Europy, oraz że są podatnikami VAT.

Jak składane są deklaracje INTRASTAT?

Deklaracje INTRASTAT składane są zawsze do Izby Celnej, a mogą być przygotowywane zarówno w formie papierowej, jak i też cyfrowej. Dzisiaj jednak tysiące przedsiębiorców, zobowiązanych do przesyłania tego typu wypełnionych dokumentów, korzysta w zakresie ich przygotowania z pomocy specjalistycznych agencji celnych, które przede wszystkim zwracają uwagę na legalność wszystkich procesów tranzytowych, a także na to, aby dane ładunki opuściły/dotarły do kraju na czas. Kompleksowymi usługami, dotyczącymi także deklaracji INTRASTAR, wyróżnia się m.in. Agencja Celna Atut z Piotrkowa Trybunalskiego.

Pozycje w deklaracji INTRASTAT

W zależności od progu, do którego zakwalifikowała się firma, deklaracja INTRASTAT może być bardzo szczegółowa, bądź też ogólna. Obecnie dokument ten składa się maksymalnie z 22 pozycji, którymi, są:

1. okres sprawozdawczy; 2. rodzaj deklaracji; 3. kod izby celnej, do której adresowane jest zgłoszenie INTRASTAT; 4. odbiorca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo nadawca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie; 5. przedstawiciel – w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela; 6. łączna wartość fakturowa w PLN; 7. łączna wartość statystyczna w PLN; 8. łączna liczba pozycji; 9. numer pozycji; 10. opis towaru; 11. kod kraju wysyłki – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo kod kraju przeznaczenia – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie; 12. kod warunków dostawy; 13. kod rodzaju transakcji; 14. kod towaru; 15. kod rodzaju transportu; 16. kod kraju pochodzenia – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie; 17. masa netto (w kg); 18. ilość w uzupełniającej jednostce miary; 19. wartość fakturowa w PLN; 20. wartość statystyczna w PLN; 21. Wypełniający; 22. numer identyfikacyjny VAT kontrahenta – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie.