668 50 33 22 poczta@agencjaatut.pl

Rozwój przemysłu i handlu w dużej mierze uzależniony jest od sprawnych działań logistyczno-transportowych związanych z załadunkiem oraz przewozem towarów. Warto zauważyć przemianę rynkową w ostatnich latach, która wykazuje, iż coraz więcej podmiotów gospodarczych zamiast inwestowania we własne pojazdy przewozowe, korzysta z profesjonalnych i kompleksowych usług m.in. agencji celnych.

Optymalizacja rozwiązań logistycznych

Wiele firm produkcyjnych i handlowych, które nastawione są na eksport towarów, korzysta dzisiaj z outsourcingowych usług logistyczno-transportowych. Często stałą współpracę z firmami wyspecjalizowanymi w świadczeniu takiej obsługi, podejmują również przedsiębiorcy, którzy w danym okresie wyróżniają się nadprodukcją, i jak najszybciej muszą zaplanować zbycie towarów. Niezależnie od powodu korzystania z usług przewozowych różnych produktów, ważna dla zamawiającego zawsze jest optymalizacja rozwiązań logistycznych. Specjaliści dobrych firm spedycyjnych wykorzystują nowoczesne narzędzia analityczne, które pozwalają usprawniać proces załadunku/rozładunku, a także precyzyjnie zarządzać harmonogramem dostaw. Kierowcy są zaś wyszkoleni w taki sposób, aby zawsze wybierać najkorzystniejsze trasy, pozwalające nie tylko zaoszczędzić czas przejazdu, ale także nakłady finansowe związane z eksploatacją pojazdu. Warto przy tym wiedzieć, że dzisiaj w logistyce transportowej to planowanie jest podstawą każdego działania, a ich narzędziami są kierowcy z długoletnim doświadczeniem, którzy pracują na pojazdach wyposażonych we wszystkie niezbędne systemy bezpieczeństwa – ABS, ESP, ASR, GPS, kamery.

Agencja celna o profilu usług transportowych

Agencje celne są dzisiaj bardzo istotnymi partnerami firm, które swoje towary eksportują do innych państw. Tego typu uprawnione podmioty są gotowe na pośredniczenie przy takich procedurach celnych, jak odprawa czasowa, wywóz produktów poza UE, otwieranie/zamykanie karnetów TIR, uszlachetnianie bierne i czynne, wypełnianie dokumentów akcyzowych AKC-U, czy odprawy ostateczne, które są konieczne przy dopuszczaniu wyrobów do obrotu.  Warto przy tym wiedzieć, że agencje celne, które działają również w branży spedycyjnej, czy usług transportowych, są dzisiaj najcenniejszymi partnerami. Przykładem jest stale rozwijająca się firma Atut, która nie tylko zapewnia optymalizację logistyczną gwarantującą tanie dostarczanie towarów na czas, ale także sporządza deklaracje INTRAST (system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami UE) dla swoich klientów biznesowych, czy też publicznych.

Bezpieczeństwo przewożonych towarów

Optymalizacja logistyczna, która oferowana jest przez firmy transportowe działające również, jako agencje celne, uwzględnia także wdrożenie bardzo wysokich jakościowo standardów bezpieczeństwa przewozu towarów. Mowa zarówno o działaniach transportu produktów delikatnych wymagających specjalnego zabezpieczania, jak i o tych spożywczych, czy ADR (transport towarów niebezpiecznych). Bardzo ważnym działaniem zabezpieczającym towary jest zatem wykupowanie Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora (OCS). Najlepiej, aby nasz partner biznesowy świadczący transportowe usługi outsourcingowe był ubezpieczony na kwoty przekraczające kilkaset tysięcy USD!