668 50 33 22 poczta@agencjaatut.pl

Usługi agencji celnej przydadzą się zwłaszcza osobom prowadzącym duże firmy transportowe. Prawo określa, kto może zostać agentem i jakie ma możliwości działania. Poznajmy uprawnienia agentów celnych.

Kto jest agentem?

Nie tak łatwo zostać agentem celnym. To odpowiedzialna funkcja, dlatego wymaga ona odpowiednich kompetencji. Żeby zostać agentem celnym, trzeba zostać wpisanym na specjalną listę – zanim nazwisko agenta na nią trafi, sprawdza się, czy ma on pełną zdolność do czynności prawnych, czy posiada odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie potrzebne do obsługi celnej podmiotów gospodarczych, czy nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa związane z wiarygodnością dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi albo przestępstwa skarbowe.  Jeśli osoba występująca o wpisanie na listę spełnia wszystkie warunki, może zostać agentem celnym. Agent jest pełnomocnikiem firmy w sferze ceł i podatków od usług i towarów zagranicznych. Zajmuje się też zgłoszeniami statystycznymi – obowiązkowymi w Unii Europejskiej. Dobry agent powinien znać najnowsze przepisy i służyć radą w sprawie różnych regulacji międzynarodowych i wymogów sanitarnych, weterynaryjnych, technicznych i farmaceutycznych.

Kluczowe uprawnienia

Agent celny może działać na zasadzie przedstawicielstwa bezpośredniego i pośredniego. W ramach przedstawicielstwa bezpośredniego pracuje na rzecz mocodawcy i w jego imieniu. Przedstawicielstwo pośrednie pozwala na dokonywanie czynności prawnych na rzecz mocodawcy, ale agent działa we własnym imieniu. Agent musi być czujny, bo prawo wciąż się zmienia. Ostatnie poważne zmiany w polskim prawie celnym wprowadzono w połowie 2016 roku. Wprowadzone przepisy miały dostosować nasze prawo do unijnego kodeksu celnego. Nowe prawo ma ułatwić legalną wymianę handlową i ograniczyć nadużycia. Jego celem jest wprowadzenie równowagi między uprawnieniami urzędów celnych a prawami przedsiębiorców. Regulacje dążą do tego, by wszystkie transakcje były przeprowadzane elektronicznie. Ma zharmonizować i ujednolicić kontrole w państwach członkowskich i pozwolić na wykorzystywanie do tego nowoczesnych technologii. Żeby nie pogubić się w zawiłościach nowych przepisów, najlepiej skorzystać z usług agencji celnej.

Kompleksowa obsługa

Dobra agencja celna w ramach przedstawicielstwa realizuje cały komplet usług. Firmą, która zajmuje się pośrednictwem w odprawach celnych, jest Agencja Celna Atut. Skład, odprawy celne. Wśród usług świadczonych przez tę agencję celną podmiotom gospodarczym z całej Europy, znalazło się dokonywanie zgłoszeń celnych, zamykanie procedur wywozowych i otwieranie procedur tranzytowych oraz zgłaszanie towarów do wszelkich procedur i przeznaczeń celnych. Ponadto pracownicy firmy wystawiają wnioski o wydanie świadectw pochodzenia, wystawiają dokumenty transportowe, takie jak karnety TIR i CRM i pośredniczą w uzyskiwaniu dokumentów jakościowych i sanitarnych. Korzystając z usług tej firmy, możemy więc liczyć na kompletną